Advertentie
Advertentie

De eigenzinnige kijk vanvrouwelijke choreografen

De vrouw mag dan als zinnebeeld van verlangen altijd al een centrale figuur geweest zijn in de dans, in het bijzonder in het ballet, het perspectief was toch steeds dat van de mannelijke blik. In hedendaagse dans liggen de kaarten anders. Vrouwelijke choreografen kaarten themas aan en tonen lichamen op een wijze die soms behoorlijk ver afwijkt van de traditie. Dat gebeurt vaak met een grote dosis humor, zoals bleek uit werk dat hier recentelijk te zien was van Mathilde Monnier, Jennifer Lacey en Lynda Gaudreau.Pieter TJonck