De Eik en Ecoval: van stroomlijning tot herschikking

(tijd) - Wie de geschiedenis van de groep De Eik van de familie Van Waeyenberghe er op na slaat, zal merken dat hij terecht komt in een zeer uitebreid amalgaam van fusies, splistingen en herschikkingen. Sedert 1989 werd de groep om het anderhalfjaar gestroomlijnd en herschikt. Ook de beursgenoteerde holding Prominter, het officiële spionnetje van de groep, werd oordeelkundig leeggemaakt.Het trading-huis Ecoval, opgericht in 1940, is doorheen de jaren steeds de spil en de 'melkkoe' geweest van de groep De Eik. Ecoval startte met een kapitaal van 1,25 miljoen frank. In 1986 haalde groep een omzet in trading van 12 miljard frank. De groei van Ecoval tot een multi-miljardenzaak is gekoppeld aan een doorgedreven specializatie in de handel van zuivelprodukten binnen de EG-struktuur.