De eindmeet komt in zicht bij het BBL-dossier

(tijd) - De BBL-bestuurders vergaderen vandaag andermaal over de toekomst van de bank. De agendapunten blijven identiek aan de vergadering van 24 juni: een onderzoek naar synergieën met de Internationale Nederlanden Groep (ING) enerzijds, de toenadering met het Gemeentekrediet en de Banque Internationale á Luxembourg anderzijds. Konkreet wordt ook gediskussieerd over de participatie van 5,7 procent van BIL in het aandelenkapitaal van BBL. Deze vergadering is de aanloop naar de cruciale raad van bestuur op 16 september, de dag dat ook een buitengewone algemene vergadering doorgaat. In de bank groeit het verzet. Van hoog tot laag is iedereen een verklaarde tegenstander van een nauwe samenwerking annex fusie met de tandem Gemeentekrediet/BIL. Enkel hoofdaandeelhouder GBL, blijkbaar moreel gesteund door goeverneur Verplaetse, voelt iets voor de zogenaamde "Belgische' verankering. Dat die verankering pakweg 5.000 banen kan kosten, raakt blijkbaar de koude kleren niet.