De engelbewaarder van Ieper

IEPER (tijd) Midden april verhuist Picanol met zowat driehonderd personeelsleden van zijn hoofdkwartier in het centrum van Ieper naar het nabijgelegen voormalige hoofdgebouw van Lernout & Hauspie Speech Products. FLV Campus, de noodlijdende beheerder-eigenaar van het bedrijvenpark Flanders Language Valley dat naast het gebouw van LHSP ligt, kijkt met ongeduld uit naar de komst van Picanol. Picanol kan vooral in het centrale Auris Center nieuw leven brengen. Maar zal Picanol gebruikmaken van de voorzieningen van het Center zoals het auditorium of de horecafaciliteiten? Algemeen directeur Jan Coene van Picanol, oud-bestuurder van LHSP, kent de locatie goed. Natuurlijk gaan we er gebruik van maken. De aanwezigheid van 300 bedienden zal zeker gevoeld worden, zegt Coene.Patrick Steverlynck, onze bestuursvoorzitter, is niet alleen de pater familias van Picanol. Hij is sinds jaar en dag ook de engelbewaarder van Ieper. Hij zal de vallei niet zo maar laten verloederen. Niets sluit dus uit dat de taalvallei op een dag evolueert naar een textielvallei.De verhuizing kost Picanol zon 250.000 euro. Verwaarloosbaar, zegt Coene. Alles is er in het gebouw: bekabeling, stekkers het is perfect. Het gebouw is echter niet gemaakt voor het gewicht van de weefgetouwen van het trainingscentrum en de proefweverij en op de collectie oude weefgetouwen van Picanol. Die krijgen op termijn allemaal een nieuwe bestemming. RDW/LVA