"De enige nota van het begrotingskonklaaf die nooit uitlekte'

(tijd) - Begrotingsminister Schiltz heeft op het begrotingskonklaaf wel degelijk voorstellen gedaan. Bovendien is de weerslag van deze voorstellen duidelijk terug te vinden in het uiteindelijk pakket van 14,4 miljard maatregelen, waartoe de regering besliste. Dit blijkt na inzage in de nota-Schiltz van 15 maart jl., waarvan de begrotingsminister maandag nog zei dat het de enige nota van het konklaaf was die nooit uitlekte.