Advertentie
Advertentie

De enquête

(tijd) - Voor het onderzoek ondervroeg Dimarso twee aparte groepen: een representatieve steekproef van 499 Vlamingen boven de 18 jaar (stemgerechtigd) en de groep van alle Vlaamse gekozenen in de federale Kamer en Senaat, het Vlaams Parlement en de Brusselse Hoofdstedelijke Raad.