De enquête

(tijd) - Voor het onderzoek werden door Dimarso twee aparte groepen ondervraagd: een representatieve steekproef van 522 Vlamingen boven de 18 jaar (kiesgerechtigd) en de Vlaamse leden van de federale Kamer en Senaat, het Vlaams Parlement en de Brusselse Hoofdstedelijke Raad.