De epidemiologie van de angst is gevaarlijk

Momenteel waait er een ernstige epidemie over ons land. Het is er een die jong en oud aantast: angst - met SARS als hoofdschotel, overgoten met een sausje van vogelpest. Voor MARC VAN RANST verdient deze epidemische onrust en de irrationele angst ook de nodige aandacht. Slechts met het aanreiken van juiste en evenwichtige informatie kan deze epidemie bestreden worden. De overheid, maar ook de media hebben hierin een grote verantwoordelijkheid.De auteur is viroloog aan de Universitaire Ziekenhuizen Leuven