De erfenis van het Byzantijnse Rijk

Ik heb meer de mentaliteit van een zakenman dan van een journalist, vertelt Robert Kaplan. Ik ben een conservatief realist veeleer dan een progressief idealist, zoals de meeste andere mensen in de media. Deze gedreven wereldreiziger weet goed gebruik te maken van zijn kosmopolitische achtergrond: als joodse Amerikaan groeide hij onder andere op in Israël en voelt hij zich nog sterk verbonden met het Midden-Oosten. Hetis dan ook de regio waar hij bij voorkeur over schrijft. In zijn nieuwe boek Oostwaarts (Het Spectrum) ontdekt hij in de Balkan, de Arabische wereld en de Kaukasus hoe sterk oude culturele conflicten nog wegen in de hedendaagse wereld.Guido Eekhaut