De euro is in aantocht samen met nieuwe risico's

Binnen iets meer dan een jaar wordt de euro ingevoerd. Meteen zal het monetair en economisch landschap in Europa grondig veranderen. Deze monetaire revolutie zou ons allen als consumenten, werknemers en werkgevers ten goede moeten komen. Toch zijn er, zoals dat het geval is met elke revolutie, ook grote risico's. En het is altijd goed op voorhand zicht te hebben op de aard van deze risico's. Over deze risico's wil ik het in deze bijdrage hebben.De Europese muntunie zal de nationale munten van de kaart vegen, en ook de wisselrisico's in de unie volledig uitschakelen. Dit zal een belangrijke bron van onzekerheid in Europa wegnemen. Betekent dit dat het risico in zijn geheel, het 'systemisch' risico, evenredig zal dalen? Een oppervlakkige analyse kan ons aanzetten deze vraag positief te beantwoorden. Er zijn echter andere, nieuwe bronnen van onzekerheid die in een muntunie de kop zullen opsteken, en die de verminderde wisselrisico's geheel of gedeeltelijk zullen compenseren.