De Europese intrest-spaarrichtlijn is een schandaal

De regering heeft het wetsontwerp tot omzetting van de Europese intrest-spaarrichtlijn op 17 maart neergelegd in de Kamer. Zij heeft meteen een spoedbehandeling gevraagd op grond van artikel 80 van de grondwet. Dat is op zich geen schandaal. De regering vervult met de omzetting van de richtlijn haar plicht. Maar de snelheid waarmee de richtlijn door de nationale parlementen van de lidstaten en zelfs de niet-lidstaten wordt gejaagd, is onaanvaardbaar. En de schaamteloze hypocrisie waarmee wordt beweerd dat intresten dan eindelijk effectief belast zullen worden, is pas echt een schandaal, stelt FRANS VAN ISTENDAEL.