Advertentie
Advertentie

De Europese odysseevan Gerard Mortier

Culturele boycot of geen culturele boycot tegen het Oostenrijk van Jörg Haider? De in Antwerpen verblijvende Oostenrijkse curator Ulrike Lindmayer lanceerde een petitie tegen het uitvoeren van een culturele isolatiepolitiek. Een aantal Europese intelligentsia en cultuurbonzen reageert echter wel met directe maatregelen. Zo verbiedt de Oostenrijkse schrijfster Elfride Jelinek de opvoering van haar theaterstukken op Oostenrijks grondgebied en heeft Robert Fleck, curator van de kunstbiënnale Manifesta II in Luxemburg, een mail verspreid waarin hij kunstenaars oproept met geen enkel Oostenrijks instituut meer samen te werken. Gerard Mortier, artistiek leider van de Salzburger Festspiele, reageerde nog krachtdadiger en diende als reactie op het aantreden van Haiders FPÖ in de Oostenrijkse regering zijn ontslag in. Mortier was donderdag te gast in het Gentse stadhuis, waar de plannen voor een Vlaams Forum voor Muziek, Dans en Beeldcultuur werden voorgesteld. Mortier wil alleen aanblijven als festivalleider als bondskanselier Schüssel hem de schriftelijke garantie geeft dat er niet zal worden getornd aan de budgetten of het programma en dat er geen leden van het FPÖ in het bestuurscomité van het festival zullen zetelen. In de rest van Europa zijn wij niet vertrouwd met het cultuurprogramma van deze partij, zei Mortier. Zij leggen sterk de nadruk op het Duits, maken nergens gewag van een tweede voertaal. Dat is radicaal anti-Europees. Men spreekt ook over eerbied voor de tradities die we als een relikwie moeten koesteren en niet her-interpreteren. Elke vorm van overheidssteun berust volgens hen op vriendjespolitiek en dus moeten de subsdidies gehalveerd worden. Mortier ziet de toekomst van de Salzburger Festspiele na zijn vertrek dan ook somber in. We zien wel wat er overblijft, maar momenteel moet ik het instandhouden uit respect voor de kunstenaars en de overige betrokkenen. In 2001 haken nochtans heel wat partijen af. Zowel de theatergroep Fura dels Baus en regisseur Christoph Marthaler als de zender Arte en een sponsor die goed was voor 40 miljoen trekken zich terug. Op de alom gestelde vraag wat hij zal ondernemen als het Vlaams Blok na de gemeenteverkiezingen aan de macht komt in de Arteveldestad antwoordde Mortier resoluut: Ik zou de directe confrontatie aangaan en mij actief verzetten. We moeten het Vlaams Blok gewoonweg aanvallen op zijn populistische aanpak.De ex-directeur van de Brusselse Muntschouwburg is dus aangezocht als coördinator voor het nieuw te bouwen Forum voor Muziek, Dans en Beeldcultuur in Gent, en buigt zich over de inhoudelijke invulling van het project. Aanvankelijk werd gedacht aan een nieuwe kwaliteitsconcertzaal in het stadscentrum, maar onder impuls van Mortier werd een concept ontwikkeld voor een multidisciplinair centrum voor podiumkunsten met internationale uitstraling. De kostprijs van dit Forum, dat in 2005 officieel geopend moet worden, is geraamd op 2 miljard frank. Drie overheden zijn bereid te investeren in het huis, dat aan de Waalse Krook en dus in de buurt van de Vooruit, de Minard en het door Geert Allaert (van Music Hall) te renoveren Capitolegebouw zou komen liggen. De Vlaamse regering trekt 10 miljoen frank uit voor de voorbereiding van het project en houdt in de planning van het Cultuurinvesteringsfonds een miljard ter beschikking; Oost-Vlaamse gouverneur Balthazar meldde dat de Provincie het projectsecretariaat steunt maar de resultaten van een voorbereidend dossier afwacht vooraleer gelden (een half miljard frank) vrij te maken. De Stad Gent voorziet voorlopig eveneens een budget van 500 miljoen, draagt de onteigeningskosten en zorgt voor de huisvesting van het secretariaat dat op 1 april begint te werken en vermoedelijk zal geleid worden door Daan Bauwens. Gerard Mortier krijgt daarnaast ook steun en medewerking van Karel Vinck, afscheidnemend voorzitter van het VEV en voorzitter van de raad van bestuur van VZW Muziekforum.Aan de bouw van het Forum gaan een aantal studie -en gespreksrondes vooraf. Alle Gentse culturele instellingen worden uitgenodigd voor een rondetafelgesprek en de bevolking kan een aantal infosessies bijwonen. In het nieuwe centrum zal op een grensoverschrijdende manier worden gewerkt, er zal plaats zijn voor producties van bestaande culturele instellingen maar ook van jonge talenten. De programmatie zal op zon manier worden samengesteld dat pop verzoend wordt met klassiek, de traditie met het hedendaagse. Mortier wil bijzondere aandacht besteden aan het educatieve aspect en ervoor zorgen dat de jeugd op een speelse manier en met behulp van virtuele middelen vertrouwd raakt met muziek en dans. Het Forum moet daarenboven een merkwaardige architectuurkwaliteit hebben die zorgt voor een spanningsveld tussen de vier torens van Gent (de Boekentoren, het Belfort, de St.- Baafskathedraal en de St-Niklaaskerk). Voor de grote zaal, met 1.800 zitplaatsen, wordt een innovatief interieurconcept ontwikkeld. In het licht van dit alles wordt dan ook een architectuurwedstrijd uitgeschreven. AD