De Europese Unie

Op 7 november kunt u een symposium bijwonen van de Hogeschool Gent in het kader van de leerstoel Em. professor Dr. Robert Vandeputte De toekomst van de Europese Unie. Het Belgische voorzitterschap van de Europese Unie staat voor een belangrijke uitdaging. De structuren en de besluitvormingsmechanismen die Europa in de afgelopen decennia tot aan de economische en monetaire unie hebben gebracht, zijn niet geschikt voor een op til staande Unie met meer dan 25 lidstaten. De Belgische regering wil aan de hand van de Verklaring van Laken de institutionele bakens van de Europese Unie verzetten. Dit voornemen heeft een debat doen ontstaan. Dit symposium wil een bijdrage leveren aan deze discussie.Inlichtingen: Hogeschool Gent, Myriam de Bruyne, Voskenslaan 270, 9000 Gent.IfBDDe cursus Financieel management voor de niet-financiële manager wordt herhaald op 10 en 11 december.Op 22 november wordt een studiedag gehouden over Audit van uw distributiecentrum. Inlichtingen: Institute for Business Development, Inge Demeyer, Grote Thems 37D, 8490 Jabbeke, fax: 050/31.04.21.