De Europese verzekeringsmarkt, een Britse kijk

Europese konsumenten vinden het vanzelfsprekend dat zij de vrijheid hebben om hun goederen bij om het even welke producent binnen de Gemeenschap te kopen. Maar de goederen zijn slechts één onderdeel van de gelijkstelling binnen de eenheidsmarkt. De afschaffing van de beperkingen op de vrijheid van het aanbieden van diensten is ook belangrijk, en vrijheid van handel in diensten is evenzeer een recht in het Verdrag van Rome als de vrijheid van handel in goederen. Op bepaalde vlakken, zoals bijvoorbeeld het bankwezen, werd een goede vooruitgang geboekt.