De familiale burgerlijke maatschap (2)

De maatschap, een vennootschapsvorm naar burgerlijk recht, is een zeer bruikbaar instrument voor de regeling van de opvolgingsproblematiek in familiale ondernemingen, mits er wordt voorzien in een optimale uitwerking. De haast volledige contractvrijheid vraagt immers enorm veel inzicht en zorg bij de oprichting.