De fiscale behandeling van de meerwaarden op onroerende goederen in de personen- en vennootschapsbelasting

De wet van 22 december 1989 heeft het fiscaal regime van de meerwaarden op onroerende goederen voor een groot deel veranderd. Het nieuwe regime bleek echter niet zonder fouten, zodat het daarna nog enkele malen aangepast werd. De wetgever heeft ook een overgangsregeling ingevoerd om de overgang tussen de twee verschillende stelsels niet te plots te laten verlopen voor de belastingplichtigen.