De fiscus kan het fiscale bankgeheim niet doorbrekendoor inlichtingen

te vragen aan een tussenpersoon.Vraagt de fiscus der directe belastingen bankgegevens aan Banksys dan is dat een onwettige vraag. Als op basis van de gegevens die Banksys verstrekt een aanslag volgt, is die nietig.Inzake BTW bestaat geen bankgeheim. Daar moet de bank zelf alle gegevens verschaffen die noodzakelijk zijn voor de juiste heffing van de BTW bij de bank zelf en bij derden.