Advertentie
Advertentie

De fiscus vordert vaak een schadevergoeding rechtstreeks van bestuurde

rs of beheerders voor onbetaalde bedrijfsvoorheffing.De fiscus moet bewijzen dat zij een wettelijke of reglementaire verplichting hebben geschonden of onzorgvuldig hebben gehandeld. De administratie aanvaardt dat op de bestuurders of beheerders geen wettelijke verplichting rust.De orgaantheorie rekent een fout van een bestuurder of beheerder van een rechtspersoon in de uitoefening van zijn functie rechtsreeks toe aan de rechtspersoon zelf. Een dergelijke fout verplicht de bestuurder of beheerder niet tot schadevergoeding, slechts de vennootschap of de vereniging, voorbehoud gemaakt voor strafrechtelijke inbreuken.