De frank van Fons

Een sterke munt is een tweesnijdend zwaard. Er hangen evidente nadelen aan vast. De export op de buitenlandse markten wordt duurder, zodat de exportindustrie op de tippen van haar tenen moet gaan staan om rationeel te produceren. Maar ze wordt daarbij geholpen door een evident voordeel: een sterke munt drukt de prijzen van ingevoerde goederen en remt de binnenlandse inflatie en loonindexering.