Advertentie
Advertentie

De Galan poogt krachtmeting met artsen te vermijden

(tijd) - Minister van Sociale Zaken Magda de Galan grijpt voorlopig niet in in de erelonen of de tarieven voor technische prestaties. Die zijn in principe vrij sinds 1 januari, omdat de artsensyndicaten het tarievenakkoord met de ziekenfondsen hebben opgezegd. De artsenorganisaties hebben hun leden opgeroepen om de honoraria voor raadplegingen en huisbezoeken met 2 procent te verhogen, en om de tarieven voor medische verstrekkingen ongewijzigd te laten. Hun oproep is een reactie op de regeringsbeslissing om de erelonen te bevriezen en tarieven met 3 procent te verminderen, en dat gedurende zes maanden.