De Galan vermoedt frauduleus bankroet van klinisch labo

(tijd) - Minister van sociale zaken Magda De Galan heeft bij het parket klacht ingediend tegen het klinisch laboratorium CDH-Larem. De bewindsvrouw vreest dat het labo zijn eigen faillissement uitlokt om aldus te ontsnappen aan de terugvordering van een miljard frank. CDH-Larem heeft zijn budget namelijk voor hetzelfde bedrag overschreden. De uitgavenexplosies in de klinische biologie waren bijna legendarisch. Om de zaak onder kontrole te krijgen, wordt sinds enkele jaren het budget voor die geneeskundige specialiteit vastgelegd in een "gesloten enveloppe'. Op voorhand wordt vastgelegd hoeveel mag worden uitgegeven aan klinische tests, dat budget wordt dan verdeeld over de zorgenverstrekkers. Als achteraf blijkt dat een bepaald labo over de schreef gegaan is, wordt het bedrag teruggeëist door de staat.