De gedrapeerde traditie van Wilfried Pas

(tijd) - In een atelier van de Koninkijke Academie van Antwerpen ligt Willem Elsschot in zeven stukken, oneerbiedig te wachten op montage. Zetten we het achterhoofd er nu op, vraagt een medewerker van beeldhouwer Wilfried Pas. Straks staat dit beeld - een replica uit was - op de tentoonstelling in De Zwarte Panter. Twee dagen daarvoor zal Prins Laurent het gewijde doek van het standbeeld hebben laten glijden. Het is enkele decennia geleden dat de Antwerpse binnenstad nog opgesmukt werd met een groot bronzen beeld. En Elsschot zou met het resultaat gelukkig zijn: als een bezadigde, wat doorgezakte familievader zal hij uitkijken over het Mechelse Plein. De ogen gefixeerd op de oude ingang van het Sint Elisabethziekenhuis, waar het hoofdpersonnage uit Tsjip nog steeds dokter is.