Advertentie
Advertentie

De geïntegreerde aanpak

Je hebt alle hoop op een groener leefmilieu opgegeven. Je ziet het echt niet meer ziet zitten op het gebied van milieubescherming. Kortom, je staat met het touw in de hand en je bent je afscheidsbrief aan het schrijven... Knoop het touw rond je oude kranten die volgende week toch nog opgehaald worden, berg de pen en het papier in je bagage, en boek zo snel je kunt een lange reis naar Groot-Brittannië. Maak daar kennis met The National Trust, en je leven wordt een paradijselijke ervaring zoals je er nog slechts weinig hebt beleefd.Je kunt je weinig aspecten voorstellen waarrond The National Trust niet actief is op het vlak van leefmilieu en gedeeltelijk zelfs cultuur. In heel wat gevallen zal de vereniging steeds trachten te streven naar een zo breed mogelijke aanpak van allerlei soorten projecten die ze opzet. Het is ook één van de weinige organisaties in Europa die actief is rond zowel leefmilieu als (bio)landbouw. Een overzichtje maakt nog het best duidelijk waar deze duizendpoten allemaal mee bezig zijn.- aankoop en beheer van natuurgebieden- aankoop, restauratie en beheer van gebouwen, allerlei soorten kunstvoorwerpen- cursussen over alle mogelijke onderwerpen die met de sector te maken hebben- uitbaten van gites (270 exclusieve vakantiehoeves), cafetaria; meestal met eigen producten in de keuken- openstelling van natuurgebieden, gebouwen, kunsttentoonstellingen..- runnen van biolandbouwbedrijven- uitgeven van boeken- uitgeven van allerlei (wetenschappelijke) publicaties- het vakkundig organiseren van de 38.000 vrijwilligers- werken aan overeenkomsten met talloze organisaties, verenigingen en stichtingen- professionele beleidsbeïnvloeding- runnen van een eigen Wijnclub (The National Trust Wine Club; logischer kan niet, voor één keer mag de Engelse logica de onze zijn, zeker?) met exclusieve aanbiedingen voor de leden- uitbaten van reisagentschap (in samen werking met erkend reisbureau) met exclusieve NT-programmas via The National Trust Travel Collection.Alleen al voor onderhoud en onvermijdbare herstellingen aan gebouwen die in beheer zijn, gaf de vereniging bijna een miljard frank uit in 1999. Volgens de nationale verantwoordelijken terzake, is dit een gemiddelde som van de voorbije vijf jaar. Alles samen heeft de Trust enkele tientallen mensen in dienst die niets anders doen dan gebouwen of kunstwerken herstellen, het hele jaar door.Ook de vele mensen die in de horecazaken van de organisatie actief zijn, werken daar fulltime gedurende minstens het toeristische seizoen. Zij zorgen dat de lokale producten klaargemaakt tot bij de natuurgerichte recreant komen, kwestie van ook op culinair gebied de streek te promoten. Er werden systemen op punt gezet die erover moeten waken dat de draagkracht van een gebied niet overschreden wordt. Ook in Engeland vindt men dat een te groot aantal mensen, niet zo goed is voor de natuur. Het aantal bezoekers aan de opengestelde terreinen en gebouwen draaide de voorbije decade tussen 11 en 12 miljoen per jaar. Dit genereert natuurlijk heel wat extra inkomsten, die meestal geherinvesteerd worden in die gebieden waar de nood het hoogst is. Andere middelen worden onder andere gehaald uit exclusieve sessies waar de leden wijn kunnen kopen. Of je kunt met vakantie naar Toscanië (in een arrangement van 7 nachten voor 525 pond), een zeecruise naar Venetië en de Zwarte Zee moet kunnen (9 nachten voor 949 pond, op het Ocean Majesty Cruise Ship, 550 plaatsen), enz.. Steeds opnieuw is ecologisch verantwoord reizen één van de uitgangspunten (al kun je je afvragen of een cruise sowieso ecologisch is, maar kom, een kniesoor die daar over valt, zullen we maar aannemen).Dat uitbaten van biolandbouwbedrijven is erg letterlijk te nemen. In vele gevallen zal een soort pachtboer (1.100 tenant farmers in dienst!) degelijk en langdurig begeleid worden in de zaakvoering. Hij kan op elk moment beroep doen op professionele hulp van iemand van de Trust; tegelijk is ongeveer levenslange bijscholing voorzien om mee te zijn in deze soms wat technische sector. Uitgangspunt om de boerderij uit te baten is de natuurwaarden op de velden stimuleren. De minderopbrengst die hieruit kan volgen (door minder gebruik van meststoffen en pesticiden) kan gecompenseerd worden met Europese en eigen middelen. Heel dikwijls zal de Trust ervoor zorgen dat de boer voldoende bezoekers over de vloer krijgt, zodat hij ook nog een deel van zijn producten rechtstreeks aan de consument kan verkopen. Zo goed als alle boerderijen die voor rekening van de Trust worden uitgebaat, zijn rendabel en leefbaar. Ingeval het dreigt verkeerd te lopen, is er voldoende expertise en flexibiliteit aanwezig om de zaak snel recht te trekken. Dikwijls heeft het uitbaten van dit soort hoeves een stimulerend effect op de omliggende boeren, die ook overschakelen op biobedrijfsvoering. Daardoor vaart de natuur in de streek er nog eens extra wel bij (de meeste landerijen zijn vrij uitgestrekt, waardoor grote gebieden ook nog eens naar bio omschakelen), wat initieel het uitgangspunt was.Financieel gaat het de vereniging voor de wind. Het jaar 1999 werd afgesloten met een bonus van 14 miljoen pond; het lidgeld van de 2,64 miljoen leden bracht 60 miljoen pond op, legaten waren goed voor 36,4 miljoen pond. Daar bovenop heeft de regering er de jongste jaren veel aan gedaan om de vereniging zoveel mogelijk vrij te stellen van belastingen. Alleen al de maatregel dat geen belasting meer verschuldigd is op lidgelden en giften, zorgde in 1999 voor 3 miljoen pond extra inkomsten. Er bestaan heel wat gunstige fiscale regelingen voor het onderhoud van historisch belangrijke gebouwen of kunstwerken. En het lijstje met instellingen waarmee onder een of andere vorm samengewerkt wordt, mag er anders ook wel zijn: het gaat onder meer om BMW Group, British Telecom Northern Ireland, CGU International Insurance, HSBC Bank, Railtrack (spoorwegen), the Heritage Lottery Fund, the National Art Collections Fund, verschillende Tourist Boards,... The National Trust beschikt over 196 Associations, een soort lokale antennes, die voor het leeuwendeel van de ledenwerving zorgen omdat ze dicht bij het gewone publiek staan en heel wat lokale activiteiten organiseren. Samen met de NT Centres en NT Friends groups vormen ze een wijdvertakt netwerk dat in elke uithoek van het land wel mensen kan bereiken. In 1997 werd zelfs een heuse Association opgericht in ons eigenste België (in Ganshoren nog wel, godbetert). Je begrijpt dat we hier te maken hebben met een goed geoliede machine, die er in slaagt de stoutste groene dromen waar te maken.Een interessant sluitstuk voor dit bedrijf vinden we terug in de Britse wetgeving. De Trust kan zo goed als beletten dat haar gronden ooit zouden worden onteigend, voor welk doel ook. Het heeft tevens de mogelijkheid om haar gronden onvervreemdbaar, onverpachtbaar en onhypothekeerbaar (je snapt wel wat hier bedoeld wordt) te maken, te eeuwigen tijde.Rechtstreekse subsidies geeft de Britse regering niet; de Trust vindt het veel belangrijker dat de wetgeving natuurvriendelijk gemaakt wordt, wat kennelijk het geval is. Men is daar zeer te spreken over de vigerende wetten die op haar activiteiten van toepassing zijn.Tenslotte mag enig zicht op de vrijwilligerswerking niet ontbreken, zeker niet bij het prille begin van het Jaar van de Vrijwilliger (uitgeroepen door de Verenigde Naties en ondersteund door alle regeringen in ons land). Je kon het al lezen, 38.000 hebben ze er geteld die voor de Trust werken. Meer nog, men heeft ook nagegaan hoeveel uren ze zoal gepresteerd hebben in 1999: 2,25 miljoen waren het er. Ze werden allemaal geklopt in het kader van de voormelde activiteiten, maar uiteraard ook in de verschillende Associations, Centres, Friends groups en lagere of hogere besturen van de organisatie. Toch kunnen zij hiermee, in verhouding, hun Vlaamse collegas niet evenaren. Laat het ons dan houden bij volgend devies, als algemene situering van deze enorme groene reus in Groot-Brittannië: God save The National Trust! Herman DIERICKX