Advertentie
Advertentie

De geldigheidsvereisten met betrekking tot het concurrentiebeding voor handelsvertegenwoordigers zijn strikt en van dw

De geldigheidsvereisten met betrekking tot het concurrentiebeding voor handelsvertegenwoordigers zijn strikt en van dwingend recht. De niet-naleving van één voorwaarde, leidt tot nietigheid van het hele beding. Het concurrentiebeding moet betrekking hebben op soortgelijke activiteiten, beperkt in de tijd, geografisch beperkt en moet op schrift staan. Het jaarloon van de handelsvertegenwoordiger dient ten slotte hoger te zijn dan 947.000 frank. De redactie van het beding vraagt dus grote zorg. Dit geldt des te meer daar in rechtspraak en rechtsleer nog onduidelijkheid bestaat omtrent enkele twistpunten. De tendens hierbij is dat in het voordeel van de werknemer wordt geïnterpreteerd.