De geschiedenis van de patroons en hun Kamers van Koophandel

BRUSSEL (tijd) - De Kamers van Koophandel mogen in Vlaanderen alleen reeds 15.000 leden tellen, toch zijn ze niet meer de machtige instellingen van vorige eeuw. Toen waren de Kamers de belangrijkste vertegenwoordigers van de werkgevers, een rol die nu vervangen is door organisaties als het VBO en het VEV. Over de Kamers van Koophandel, waarvan de geschiedenis teruggaat tot in het ancien régime, loopt tot 7 oktober een tentoonstelling in het Brusselse Rijksarchief. Het is de eerste keer dat de rijke geschiedenis van de Kamers op een rijtje wordt gezet. In Vlaanderen komen regelmatig 15.000 ondernemers samen in achttien Kamers van Koophandel. Dat zijn neutrale interprofessionele werkgeversorganisaties die op regionale basis georganiseerd zijn en op vrijwillig lidmaatschap steunen. Sommige van die private belangenorganisaties hebben een louter lokale invloed, andere zijn machtsorganisaties met een nationale invloed.