De geschreven boodschap van iemand van het gesproken woord

(tijd) - Luc van den Brande is naar eigen zeggen geen man van het geschreven woord. Toch kon de Vlaamse minister-president niet weerstaan aan de drang enkele 'losse beschouwingen, notities en bedenkingen van onderweg' aan het papier en de eeuwigheid toe te vertrouwen. Het resultaat kreeg de titel 'Ongewone tijden' en de ondertitel 'Open brief aan de Vlamingen'. Het boek werd dinsdag in de salons van de Concert Noble in Brussel aan (bijna) 'la toute Flandre' voorgesteld.In een eerste hoofdstukje trekt Van den Brande de maatschappelijke ramen wijd open. Hij ziet aloude zekerheden wegschuiven en stelt een viervoudige spanning vast 'tussen vermeende vooruitgang en echte verdieping, tussen een houding van 'de anderen zullen het wel doen' en eigen verantwoordelijkheid, tussen een samenleving die men cocoonend ervaart en die men in het organisatieleven meemaakt, tussen stem-loos en stem-hebbend zijn'. Hij roept op tot vernieuwing en verantwoordelijkheid als antwoord op de knagende onzekerheid die de samenleving verlamt.