De gevangenis werkt

Met de stakingen van de cipiers in Vorst en Sint-Gillis is het maatschappelijke debat over ons gevangenisbeleid weer opgeflakkerd. Iedereen is het erover eens dat meer cellen bouwen geen oplossing is. Hoe moet het dan wel? 'Ten eerste zoveel mogelijk mensen uit de gevangenis houden', zegt Jef Buts, de directeur van het penitentiair schoolcentrum in Hoogstraten. 'En als ze er dan toch belanden, moet je hen zo goed mogelijk voorbereiden om terug naar buiten te keren.' Hoogstraten is dan ook geen gevangenis als een andere. Hier werken gedetineerden aan hun toekomst, letterlijk en figuurlijk.Filip Michiels . foto: Jean-Pierre Stoop