De gezinswoning uit de vennootschap halen gebeurt best in twee stappen. Vooreerst koopt de vennoot de naakte eigendom

De gezinswoning uit de vennootschap halen gebeurt best in twee stappen. Vooreerst koopt de vennoot de naakte eigendom van de woning en het vruchtgebruik blijft in de vennootschap voor een bepaalde periode. Bij uitdoving van het vruchtgebruik verwerft de vennoot de volle eigendom. Deze overgang van het vruchtgebruik is niet onderhevig aan meerwaardebelasting. Deze constructie is nochtans slechts sluitend als de prijs van de naakte eigendom realistisch is.