De gezinswoning uit de vennootschap halen

Omwille van fiscale voordelen worden gezinswoningen vaak gekocht of gebouwd door een familiale exploitatievennootschap. Maar de nadelen manifesteren zich op lange termijn en dan komt de vraag aan de orde of het niet beter is de woning aan de vennootschap te onttrekken. Fiscaal is dit een zware dobber. De verkoop van de naakte eigendom met behoud van vruchtgebruik door de vennootschap, kan de fiscale pijn nochtans verzachten.Dat de gezinswoning in de vennootschap zit, heeft meerdere nadelen. Eens raakt de woning afgeschreven: dan staat de boekhoudkundige waarde op nul en kunnen afschrijvingen niet meer als kosten in rekening gebracht worden. Ook al heeft de woning op dat moment nog een reële waarde en al zou de vennootschap overgaan tot een herwaardering, toch leidt dit niet tot een hernieuwde afschrijvingsmogelijkheid op fiscaal vlak. Bij verkoop van de woning zal de volledige prijs als meerwaarde belast worden aan de tarieven van de vennootschapsbelasting.