De gigantische leegloopmachine van Georges Patfoort

(tijd) - Enkele dagen geleden overleed professor Georges Patfoort, op 71-jarige leeftijd. De Belgische ecologische beweging verliest één van haar meest oorspronkelijke denkers en leden. Stichter van de club de Energofielen, criticus van het kapitalistisch systeem, houder van meer dan negen patenten, ontwikkelaar voor de VN van woningen uit komposietmaterialen,... Patfoort was van vele markten thuis. Zijn kracht was de kombinatie van technische kennis met filozofische inzichten. Eén van de kernkritieken van Patfoort was dan ook 'dat slechts weinigen in staat zijn de problemen globaal te bekijken'. De 'technische humanist' Patfoort behoorde ongetwijfeld tot die kleine schare. Zijn globale visie leidde Patfoort tot de konklusie dat ons huidig ekonomisch systeem onhoudbaar is. Patfoort: 'Het industriële produktieproces woekert uitsluitend voort uit winstbejag. Dit systeem moet, om goed te funktioneren, groeien, meer produceren en verder doordraaien. De grondstoffen en de energie spelen de rol van slokop, terwijl de bruikbaarheid, de duurzaamheid en de levensduur van het produkt volledig onbeduidend zijn geworden.'