Advertentie
Advertentie

De goede milieugids kiezen

Hoe kiest een KMO nu best externe milieuhulp? De keuzecriteria lijken soms vanzelfsprekend, maar moeten wel degelijk worden toegepast.- Ga met een specialistische vraag naar een adviseur die genoeg gespecialiseerd is. Het is uitkijken met consulenten die beweren alles te kunnen.- Vraag genoeg referenties om zelf te kunnen nagaan of hij inderdaad al heeft bewezen goed thuis te zijn in de materie die u aanbelangt.- Zoek bij iedere consulent naar zijn sterkten én zwakten. Hij heeft beide zeker, omdat niets menselijks hem vreemd is.- Let erop dat de consulent in zijn gesprek met u verder zoekt dan de aanleiding voor uw vraag naar hulp. Een goede consulent zoekt naar dieperliggende oorzaken voor problemen.- Is de consulent sterk geïnteresseerd in de manier waarop u gevaarlijke stoffen en uw afval opslaat? Dat is een goed signaal. De milieu-inspecties en degelijke consulenten beschouwen de opslagmethodes als een vingerafdruk van het milieubeleid van een bedrijf. De gevel mag nog zo mooi zijn, dit is de lakmoesproef.- Denkt u dat het nog niet zo slecht gesteld is met uw milieuzorg? Test dat zelf al, met reglement en milieucoördinator bij de hand. Dan kan u de consulent de ware ernst van de problemen voorleggen. Dingen voor hem achterhouden, werkt hoe dan ook contraproductief.- Wat moet een externe milieucoördinator u beloven? Dat milieu-inspecties geen bestrafte overtredingen meer zullen opleveren. Dat betekent niet dat alles ineens in orde komt. Goede externe milieuhulp weet ook een luisterend oor te vinden bij de milieu-inspectie om tijdelijk kleine problemen te gedogen, als men kan aantonen dat ze binnenkort opgelost worden.- Vraag natuurlijk naar de erkenning van een externe consulent. Hij kan erkend zijn voor bodemsanering, voor milieu-effectenrapportering (MER), als externe milieucoördinator en nu ook voor subsidiedoeleinden als adviseur door VIZO. Men kent in milieuzaken de erkenningen niet lichtzinnig toe. Zij zijn een soort van kwaliteitslabel. Er zijn wel degelijk kapers op de kust zonder erkenning.De lijst van erkenningen kan gratis verkregen worden bij deVlaamse milieuadministratie Aminal (tel. 02/553.80.57).