De Graeve wegals chef Vlaamse-government

(tijd) - Patricia Ceysens (VLD), die in de Vlaamse regering sinds kort bevoegd is voor e-governement, deelde gisteren mee dat de Vlaamse regering en Filip de Graeve in onderling overleg besloten hebben een einde te maken aan hun samenwerking. De Graeve was sinds september 2001 e-governmentmanager van de Vlaamse overheid. Naar verluidt heeft de beslissing te maken met de minder goede performantie van de vernieuwde website van de Vlaamse overheid. Ook zouden Ceysens en De Graeve van mening verschillen over de verdere aanpak van het e-governmentproject.