De gram van het grind

Op 6 juli 1990 ontsteeg aan de schouw van het Kasteel van Ham een witte rook: onder lichte dwang van toenmalig gemeenschapsminister van leefmilieu Norbert De Batselier was er eindelijk een vergelijk in het grinddossier. Dat resulteerde in een grindnota. Drie jaar later verscheen het grinddekreet in het Staatsblad van 14.10.93. Daarop duurde het nog eens zeven maand voor het eerste uitvoeringsbesluit richting Raad van State vertrok. Wanneer het dekreet helemaal zal worden toegepast, weet niemand in Limburg. De grindsektor ziet 2005, haar eindstation als ekonomische aktiviteit, snel naderen en zegt nu dat ze geleidelijk wordt gewurgd door politiek getalm. DE MINISTERIES geven elkaar de schuld. De politici jagen op postjes. De gewestelijke ontwikkelingsmaatschappij en de interkommunale gunnen elkaar het licht in de ogen niet. De grindboeren zijn verdeeld. Zelfs de groenen kibbelen. Het grindprobleem wordt stilaan een nachtmerrie. Door het uitblijven van konkrete maatregelen is er een vacuü m ontstaan waarin alle partijen elkaar wantrouwen. Met de werkgelegenheid als voornaamste verliezer.