De gramschap van de Stille Kempen

Een groep bedrijfsleiders, professoren en mensen die begaan zijn met de ondernemerswereld uit de Kempen is boos. Ze vinden dat de waarde van de KMO in onze maatschappij niet erkend wordt. Volgens hen wordt zowel economisch als sociaal het belang van het klein en middenbedrijf onderschat. Ze spreken van een maatschappelijke repressie.