De grens als metafoor

Voor de tentoonstelling 'Voorbij de grens' in de Brakke Grond in Amsterdam lieten beeldende kunstenaars zich 'inspireren' door de tekst 'Citoyen de la frontiere' van Jozef Deleu, stichter en een leven lang hoofdredacteur van het cultureel-literaire tijdschrift 'Ons Erfdeel'. Of deze inspiratie letterlijk moet worden genomen, is niet helemaal duidelijk. Beeldende kunstenaars laten er zich nogal gemakkelijk toe verleiden onder elke vlag te varen.Jeroen Laureyns