De grijze zone tussen publiek en privaat

Tijdens het Antwerpse tentoonstellingsinitiatief 'Laboratorium', waar de werkplaats van de wetenschapper (het labo) geconfronteerd wordt met de werkplaats van de kunstenaar (studio of atelier), verzamelt een databank, opgezet door kunstenaar Kobe Matthys, gegevens over de 'kunst' van het zich opnieuw toe-eigenen van werksituaties. Deze interactieve databank is, onder de naam 'Agentschap' sinds kort operationeel en kan door iedereen geraadpleegd en aangevuld worden.