De Gucht haalt zwaar uit naar minister Vandenbroucke

(tijd) - VLD-voorzitter Karel de Gucht verwijt de federale minister van Sociale Zaken, Frank Vandenbroucke (SP), er niet in te slagen het budget van de ziekteverzekering onder controle te krijgen. De regering-Verhofstadt heeft veel moeite gedaan om een inhaalbeweging in de ziekteverzekering te realiseren. We trokken de groeinorm op van 1,5 naar 2,5 procent, en gaven in 2001 een miljardeninjectie aan de ziekteverzekering. Vandenbroucke heeft nagelaten onmiddellijk de nodige maatregelen te treffen om het budget te beheren. Hij slaagt er niet in om de manifeste vaststellingen van misbruik en overconsumptie om te zetten in politieke beslissingen.De Gucht beklemtoonde gisteren op een persconferentie tegen een gezondheidszorg met twee snelheden te zijn, en zette zich af tegen een uitbreiding van de aanvullende verzekeringen. Het is een gemakkelijkheidsoplossing om de discussie over de aanvullende verzekeringen aan te gaan. We moeten eerst oplossingen zoeken om binnen het budget te besparen. Het zou een grote vergissing zijn om vandaag voor supplementaire inkomsten voor het systeem te zorgen. Dan komt er nooit een einde aan de overconsumptie.De liberalen zijn ervan overtuigd dat de ziekteverzekering het in 2002 met 14,08 miljard euro moet stellen. Dat komt niet neer op een besparing. Er is dan nog steeds een budgetstijging met om en bij de 5 procent. De VLD zette gisteren overigens voorstellen uiteen voor het rationeel gebruik van middelen in de gezondheidszorg. De partij pleit voor de oprichting van een instituut voor gegevensverwerking en voor een agentschap voor het doelmatig middelengebruik. Dit agentschap moet alle behandelingen toetsen op hun meerwaarde, en medische richtlijnen uitwerken. EvH