Advertentie
Advertentie

De Gucht pleit voor forse Vlaamse belastingverlaging

(tijd) - Een nieuwe Vlaamse regering, met de VLD, moet de belastingen met 1,34 miljard euro verlagen en een einde maken aan de overregulering in de ruimtelijke ordening. Dat staat in het campagneplan waarmee de Vlaamse liberalen volgend jaar naar de kiezer trekken. De VLD-voorzitter, Karel De Gucht, lichtte het plan maandag toe in De Morgen. Volgens De Gucht maakt de Vlaamse regering onvoldoende gebruik van haar fiscale autonomie. Hij pleit ervoor de volledige ruimte te benutten om, bovenop de federale belastingvermindering, de personenbelasting in Vlaanderen met 1,34 miljard euro te verlagen. De belastingverlaging moet even hoog zijn als het bedrag dat als gevolg van het Lambermontakkoord van de federale naar de Vlaamse kas vloeit, vindt De Gucht. Op die manier verloopt de operatie pijnloos voor de Vlaamse begroting. De sp.a-voorzitter, Steve Stevaert, bleef karig met commentaar. 'Nog niet zo lang geleden suggereerde De Gucht een belastingverhoging. Wordt die met deze verlaging dan tenietgedaan?', vroeg hij zich af. Verstikkend De VLD-voorzitter pleit voorts voor een versoepeling van de ruimtelijke structuurplanning. 'Wij pleiten niet voor de terugkeer naar de wanorde, maar de huidige overregulering is onhoudbaar en bovendien inefficient. Die regels werken verstikkend', zegt De Gucht. Het migrantenstemrecht mag voor De Gucht geen verkiezingsthema worden. De VLD gaat het migrantenstemrecht in het federale parlement inhoudelijk bekampen, 'maar ik pas voor een verrottingsstrategie waarin we het migrantenstemrecht meesleuren tot aan de Vlaamse verkiezingen. Ik wil dat de democratie niet aandoen. Dat cadeau ga ik het Vlaams Blok echt niet gunnen', zegt de VLD-voorzitter. KVe