Advertentie
Advertentie

De gulle hand van Electrabel

Voor Electrabel was 1996 een bewogen jaar: de dominerende Belgische elektricien betonneerde zijn positie met de plaatsing van 5 procent van zijn eigen aandelen bij de gemeenten en met de vernieuwing van de gemengde intercommunales. De Europese Commissie nam die operatie onder vuur, maar dankzij intens lobbywerk haalde de elektricien zijn slag grotendeels thuis. Vanuit Europa kwamen nog meer verontrustende berichten: de Europese ministerraad keurde een geleidelijke liberalisering van de Europese elektriciteitsmarkt goed.