De handelsvertegenwoordiger presteert onder gezag. De handelsagent moet als zelfstandige instructies opvolgen. Het ond

De handelsvertegenwoordiger presteert onder gezag. De handelsagent moet als zelfstandige instructies opvolgen. Het onderscheid tussen beide begrippen is vaag. Indien partijen voor een werkrelatie als zelfstandige opteren, is het belangrijk in de overeenkomst of in enig ander stuk de wil daartoe expliciet tot uitdrukking te brengen en zich vervolgens ook daadwerkelijk 'op zelfstandige basis' te organiseren. In geen geval mag de werkelijkheid geweld worden aangedaan. Ook het inschakelen van een rechtspersoon is geen garantie. Het arbeidsrecht is van dwingende aard. De toetsing is streng en de gevolgen groot.