Advertentie
Advertentie

De heffing op verontreiniging van oppervlaktewater (HVO) wordt voor de

De heffing op verontreiniging van oppervlaktewater (HVO) wordt voor de grootverbruikers berekend door het aantal vervuilingseenheden (VE) N te vermenigvuldigen met het eenheidstarief T (HVO = N x T). Wanneer vanuit het productieproces geen afvalwater geloosd wordt, kunnen bedrijven in aanmerking komen voor het statuut van nullozer. Bedrijven die investeren in een nieuw milieuvriendelijker productieproces of een zuiveringsinstallatie in gebruik nemen in de loop van het jaar, kunnen aanspraak maken op een vermindering van de HVO. Bezwaar- en beroepsprocedures staan open voor de aan het bedrijf opgelegde HVO.