De hervorming van het toezicht op de financiële sector

Het Belgisch Financieel Forum houdt op 24 september een studiedag De hervorming van het toezicht op de financiële sector, technische aspecten. De wetten over het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten, die recentelijk door het Parlement zijn goedgekeurd, hebben heel wat inkt doen vloeien. Het is nog voorbarig om alle organisatorische details aan te halen van de nieuwe organen die nog moeten worden opgericht. Toch worden heel wat vragen gesteld bij de aspecten die verband houden met de hervorming van de markten, zoals de gedragscodes die financiële tussenpersonen moeten invoeren, de bestrijding van misbruik bij financiële transacties en de verhaalmiddelen, of nog de manier waarop de nieuwe regels moeten worden ingevoerd, zonder evenwel te vlug te willen gaan of voor te lopen op de Europese wetgeving waaraan de nieuwe Belgische regelgeving zich zal moeten aanpassen.Inlichtingen: Belgisch Financieel Forum, tel: 02/507.68.11, fax: 02/512.58.61, e-mail: jacqueline.de.ganck@abb-bvb.be.Hygiënisch ontwerp van sanitaire installaties voor de voedings- en farmaceutische industrieOp 4 oktober houdt de Vlaamse Ingenieurskamer Studiegroep Voeding een studiedag over Hygiënisch ontwerp van sanitaire installaties voor de voedings- en farmaceutische industrie. Themas: European Hygienic Engineering & Design Group en het belang van hygiënisch procesontwerp in Europese en wereldwijde context; Voorspellende modellen voor ontwerp en reinigen van apparatuur; Criteria voor hygiënisch ontwerp van sanitaire componenten en installaties; Hygiënisch ontwerp van centrifugaalpompen; Verschillende sproeisystemen voor betere in-situ reiniging; Apparaten testen op reinigbaarheid, pasteuriseerbaarheid, steriliseerbaarheid en aseptisch karakter - certifiëring.Inlichtingen: VIK, Raf van Os, tel: 03/259.11.19, fax: 03/259.11.01, e-mail: raf.vanos@vik.be.Levend jodendomIn samenwerking met Elcker-Ik wordt vanaf 9 oktober door de Antwerpse Contactgroep voor joods-christelijke betrekkingen een cursus opgezet over de eigen waarde van het actuele jodendom. De themas zijn: joods maatschappelijk en sociaal leven in Antwerpen; bronnen van godsdienstig leven; synagoge en thuis; de liturgische kalender en de herfstfeesten; de lentefeesten; leven naar de thora.Inlichtingen: Elcker-Ik, tel: 03/218.65.60.Voordrachtenreeks over het Belgische koningshuisAan de VUB vinden er vier voordrachten plaats over de rol van het Belgische koningshuis tijden de wereldoorlogen.Op 1 oktober gaat de lezing over De rol van Koning Albert I tijdens Wereldoorlog I. Daarna komt op 8 oktober De relatie tussen de weerstand en het koningshuis tijdens WOII aan de beurt om vervolgens op 15 oktober De politieke geschiedenis van WOI en de rol van het Belgische koningshuis aan te snijden. De laatste lezing handelt over Invloed/inspraak van het koningshuis op het leger tijdens beide WOs.Inlichtingen: Yvan vande Velde, tel: 02/629.27.50.De kredietfunctie en Basel IIHet jaarlijks colloquium van het Belgisch Financieel Forum heeft plaats op 10 oktober en handel over De kredietfunctie van Basel II. Een goede organisatie van de kredietfunctie is noodzakelijk voor de stabiliteit en de ontwikkeling van de economie. Die functie kende de afgelopen jaren een aantal grondige veranderingen. Terwijl in Europa de bedrijfsfinanciering nog grotendeels afhankelijk is van het bankkrediet, spelen in de Angelsaksische landen de financiële markten duidelijk een grotere rol. De herziening van de Basel-akkoorden over risicodekking inzake eigen vermogen zal heel belangrijke gevolgen hebben. Die dekking zal op een veel explicietere manier rekening moeten houden met de risicos die zijn verbonden aan ieder verstrekt krediet. Inlichtingen: Belgisch Financieel Forum, tel: 02/507.68.11, fax: 02/512.58.61, e-mail: jd@abb.bvb.be.