De historische precedenten van de Irakoorlog

WASHINGTON (ips) - Nu de internationale rechtsorde eventjes failliet lijkt, heerst ook in Washington het gevoel dat er een bladzijde in de geschiedenis wordt omgedraaid. Wat op de volgende pagina staat, weet niemand, maar er worden wel volop historische parallellen getrokken om het nieuwe tijdperk te definiëren.