Advertentie
Advertentie

De holocaust: averechts tegen extreem rechts?

De antinegationismewet van 1995 heeft de voorbije dagen bijhet Vlaams Blok een kop doen rollen. Roeland Raes moest achtereenvolgens zijn job als ondervoorzitter van de partij, zijn bestuurdersmandaat aan de Gentse universiteit en begin deze week ook zijn zitje in de Senaat prijsgeven. Raes deed op de Nederlandse televisie een aantal niet mis te verstane uitspraken over de jodenmoord tijdens de Tweede Wereldoorlog. Hij betwijfelde omvang, intentionaliteit en het systematisch karakter van de holocaust.Zo te zien namen zijn partijgenoten hem dat niet in dank af.Of was dit eigenlijk een gedroomde kans voor de partij om zich, op het moment dat ze verdacht van racisme in het beklaagdenbankje zit, wat wit te wassen, zich beter voor te doen tegenover leden en kiezers? Historicus Gie van den Berghe heeft twijfels over bestaansredenen nut van de wet, de politieke exploitatie van de holocausten over de positie die historici daartussen moeten innemen.Karlien van de Velde & Erik Durnez