De illusie van de interne markt

De enorme voordelen van een grote interne Europese markt klinken veel bedrijven als hemelse gezangen in de oren. Ondernemingen die de beperktheid van hun thuismarkt willen ontvluchten, maken van het aanboren van nieuwe afzetmarkten in andere lidsaten van de Europese Unie hun belangrijkste strategie. Tussen droom en daad ligt echter een lange en moeilijke weg en voor veel KMO's blijkt deze offensieve strategie niet meer te zijn dan een illusie. 'De europeanisering en internationalisering van het handelsverkeer blijkt nog steeds meer een zaak te zijn van de grote ondernemingen dan van de kleine en middelgrote ondernemingen, zelfs in de kleinere lidstaten waar KMO's door hun kleine thuismarkt sowieso al sterker op buitenlandse markten gericht zijn', stelt Rudy Aernoudt, bij de Europese Commissie verantwoordelijk voor bedrijfsfinanciën. 'Hetzelfde geldt voor de directe transnationale investeringen die het best ontwikkelde aspect van de internationalisering uitmaken. Hier is het aandeel van de KMO in verhouding tot de uitvoer nog kleiner.'