De informatiemaatschappij: van economische inbesteding naar samenbesteding

De informatiemaatschappij is een wijd verspreid fenomeen geworden. De modewoorden zijn gekend: Internet, mobiele communicatie, cliënt/server, multimedia, informatiesnelwegen, virtuele realiteit, enzovoort. Vele mensen in de informatica- en telecommunicatie-industrie zijn er professioneel mee bezig. In die sectoren zijn een aantal interessante evoluties aan de gang. Zowel sociaal als economisch wordt de impact van deze evoluties onderschat. De bedrijfsleiders buiten de informatica- en telecommunicatiesector, en de politieke beslissingsnemers kennen nieuwe media en technologieën (afgekort NM&T) als een technologisch verschijnsel, maar beseffen ternauwernood het dieper liggend belang. Althans, dat leiden wij af uit vele gesprekken en confrontaties die wij met bedrijfsleiders en overheidsmanagers hadden. Wat is nu dat dieperliggend belang? Een aantal scenario's willen we even nader toelichten, vanuit persoonlijk inzicht.