De informele band is de moeilijkste

(tijd) - In het Belgische zuilenlandschap is de band tussen het ACW en de CVP een geval apart. Alle ontzuiling ten spijt, heeft de CVP nauwelijks problemen met het NCMV, de Boerenbond, het VKW. De socialistische vakbond en dito ziekenfonds zijn van harte welkom bij de socialistische partijen. De band tussen CVP en ACW is echter altijd 'een probleem' geweest.Het ACW heeft geen strukturele banden met de CVP, er zijn enkel 'informele kontakten'. 'Les extrèmes se touchent': zowel zwakke als sterke organizaties liggen politieke partijen niet zo goed. De zwakste sociale groepen, liberaal ziekenfonds en vakbond, werden bij hun politieke partij aan de deur gezet. De sterkste sociale groep, het ACW, wordt door zijn partij scheef bekeken, en omgekeerd. Diverse CVP-politici hebben bij verkiezingen echter maar al te graag ACW-steun.