Advertentie
Advertentie

De institutionalizering van het Vlaamse wetenschapsbeleid

Eerlang zal de Vlaamse Raad voor wetenschapsbeleid advies verlenen inzake de technologienota Vlaanderen 2002 van minister-president Van den Brande. In deze nota worden maatregelen geformuleerd om wetenschappelijke en technologische doelstellingen van het plan Vlaanderen 2002 te realizeren. Een besluit van de Vlaamse regering werd vóór eind juni in het vooruitzicht gesteld. De inhoud van voornoemde nota, en inzonder het biotechnologie-luik, bleef niet onopgemerkt.