Advertentie
Advertentie

De investeringsaftrek is een extra aftrek van in beginsel 3 procent op

De investeringsaftrek is een extra aftrek van in beginsel 3 procent op de aanschaffingswaarde van een in nieuwe staat bekomen immaterieel of materieel vast actief. De investeringsaftrek kan niet als het betrokken actief is verworven met het doel dit via leasingcontract of bij overeenkomst van erfpacht of opstal, of enig gelijkaardig onroerend recht aan een derde over te dragen. De investeringsaftrek kan ook niet als het recht van gebruik is afgestaan op een andere wijze aan een andere belastingplichtige. Als een gebouw wordt verhuurd, valt dat volgens het Hof van Cassatie onder de laatste beperking. Daar speelt de bedoeling niet mee. Dus is in het jaar van verwerving gedurende hetwelk het gebruik nog niet werd afgestaan, de investeringsaftrek toegestaan.