De inzet: 631 miljard sigaretten en 8 miljard sigaren

(tijd) - De tabaksindustrie voert dezer dagen een groots verdedigingsoffensief. Langs alle kanten komt de industrie onder druk te staan. Argumenten die de tabaksindustrie graag en regelmatig aanvoert, zijn cijfers over tewerkstelling en toegevoegde waarde. Recent publiceerde de sektor een overzicht van de tabaskindustrie in Europa. De gebruikte cijfers daarbij dateren wel van 1986. "Aan de bron van deze ekonomische aktiviteit ligt de vraag van de konsument naar tabaksprodukten,' zo leert de inleiding van het rapport. Beginnen we bij de produktiecijfers. In 1986 produceerden de 12 landen van EG globaal 631 miljard sigaretten, 8,4 miljard sigaren en bijna 81.000 ton andere tabaksprodukten (voornamelijk roltabak en pijptabak). Grootste sigarettenproducent is West-Duitsland met een totaal van 166 miljard. België positioneert zich op de vierde plaats met een produktie op jaarbasis in 1986 van 26 miljard stuks.